Masaalaa (Spice blends)

 

Aadu marchaa (Ginger & green chilies paste)

Dhaanaa jiru (powdered coriander & cumin seeds)

Garam masaalaa (blend of warming spices)