Naastaa (Snacks)

 

Baajraa ni Puri (Spicy Millet Puri)

Batekaa Powaa (Potatoes & pressed rice snack)

Batekaa Vadaa (Spicy fried potato balls)

Bhajiya (Vegetable Fritters)

Chevdo

Dhoklaa (Steamed Rice & Lentil Cakes)

Gaanthiya (Fried chickpea noodles)

Haandvo

Idli Dosa

Kaandaa Vadaa (Onion Fritters)

Khaandvi

Khaman Dhoklaa (Steamed Chickpea Cakes)

Methi Gotaa (Fenugreek Fritters)

Muthiyaa (Steamed Dumplings)

Paatraa

Rotli-nu Shaak (Refried Rotli)

Saabu Daanaa ni Khichdi (Tapioca & Potato snack)

Ugaadelaa Mug (Sprouted mung beans)

Upmaa