Daal & Kathol (Lentils & Beans)

 

Adad ni Daal (Urad Daal)

Bhaandaa (Kidney Beans)

Cholaa (Black-eyed peas)

Daal Dhokli (Tuvare Dal with Dumplings)

Dudhi Chanaa (Squash with Chickpeas)

Kadhi (Yogurt & Chickpea flour)

Khaataa Mug (Sour Mung Beans)

Masoor Daal with Onions

Mogar Daal (Mung Beans with Onion & Garlic)

Osaaman (Tuvare Daal, Lightweight)

Saambhaar

Tuvare Daal (Pigeon Beans)

 

Ugaadela Mug